Genseipedia:Administratorer

Fra Genseipedia
Skift til: navigering, søgning

Administratorer, almindeligt kendt på engelsk som admins eller sysops (system operators), er brugere der er blevet tildelt den tekniske evne til at udføre særlige opgaver, inklusiv evnen til at tilføje og fjerne blokeringer af brugeres og IP adressers mulighed for at redigere, oprette og fjerne beskyttelse af sider mod redigering, slette og genoprette sider, omdøbe/flytte sider uden restriktioner samt benytte andre særlige værktøjer. Administratorer påtager sig dette ansvar som frivillige.

Genseipedia har i øjeblikket 6 administratorer.

Administratorers evner[redigér]

Administratorer har den tekniske evne til at udføre følgende opgaver:

 • at blokere bruger konti og IP adresser fra at redigere.
 • at tilføje sidebeskyttelse for at begrænse redigering af en bestemt side.
 • at slette sider.
 • at omgå sortlistede titler.
 • at flyte en side til enhver ønsket titel (dette er tildels en konsekvens af de sidste to).
 • at redigere fuldt beskyttede sider.
 • at se og genoprette slettede sider.
 • at skjule og slette side revisioner.
 • at udføre andre særlige opgaver.

Om administratorer[redigér]

De ekstra funktioner der tildeles administratorer forudsætter et højt niveau af tillid fra de øvrige brugere. Mens administrative handlinger bliver offentligt registreret og kan omgøres af andre administratorer lige som andre redigeringer kan, involverer administratorers handlinger funktioner der kan have store konsekvenser for hele Genseipedia. Blandt andre funktioner, er administratorer ansvarlige for at blokere brugere fra at redigere, håndtere sidebeskyttelse og slette sider.

Angående forespørgsler om administrator status[redigér]

De samlede brugere tildeler administrator status til andre betroede brugere, så nominerede bør have været på Genseipedia længe nok til at de øvrige brugere kan afgøre hvorvidt de er troværdige. Administratorer forventes at have en høj adfærdsmæssig standard, fordi andre brugere ofte henvender sig til dem for at få råd og vejledning, og fordi de har adgang til værktøjer der kan have negative konsekvenser for andre brugere eller indhold, hvis de anvendes tankeløst.

Forventninger til administratorer[redigér]

Omsorg og dømmekraft[redigér]

Hvis du tildeles adgang, må du udvise omsorg i brugen af de nye funktioner, særligt evnen til at slette sider og blokere brugere og IP adresser. Lejlighedsvise fejltagelser bliver accepteret men seriøse eller gentagne fejltagelser, eller fejltagelser der involverer brud på forventet adfærd, vil sandsynligvis ikke altid blive det.

Administrator værktøjer benyttes også gennem dømmekraft; det kan tage noget tid for en ny administrator at lære hvornår det er bedst at benytte et bestemt værktøj, og det kan tage måneder at opnå en god fornemmelse for hvor længe en periode man skal vælge, når der bruges værktøjer som blokering og sidebeskyttelse i forbindelse med svære uoverensstemmelser. Nye administratorer opfordres til at starte langsomt og opbygge erfaring i områder de er bekendt med, og at spørge andre ved usikkerhed.

Administrator adfærd[redigér]

Administratorer forventes at føre an med et godt eksempel og at gebærde sig på en respektfuld, civiliceret måde i deres omgang med andre. Administratorer forventes at følge Genseipedias politikker og at udføre deres opgaver efter bedste evne. Lejlighedsvise fejl er fuldt kompatibel med administrator status; administratorer forventes ikke at være perfekte. Men, vedvarende eller alvorlig forstyrrelse af Genseipedia er uforeneligt med status som administrator, og konsekvent eller særdeles dårlig dømmekraft kan resultere i fjernelsen af administrator status. Administratorer bør stræbe efter udformningen af passende standarder for høflighed og menneskelighed overfor andre brugere og hinanden.

Administratorer bør huske på at de har kollegaer. Derfor, hvis en administrator konkluderer at han eller hun ikke kan overholde Genseipedias politikker og forblive civiliceret (selv mod brugere der udviser problematisk adfærd) under behandlng af et givent problem, bør administratoren henvise problemet til behandling hos en anden administrator, fremfor potentielt at forværre problemet gennem dårlig opførsel.

Ansvarlighed[redigér]

Administratorer er ansvarlige for deres handlinger der involverer administrative værktøjer, og uforklarede administrator handlinger kan demoralisere andre brugere der ikke har adgang til disse værktøjer. Indenfor grænserne af almindelig høflighed, ved at undgå personlige angreb, og med en rimelig god tro, står det brugerne frit for at sætte spørgsmålstegn ved eller kritisere en administrators handlinger. Administratorer forventes at besvare prompte og høfligt på forespørgsler om deres Genseipedia-relaterede adfærd og administrative handlinger og om nødvendigt at retfærdiggøre dem.

Administratorer der seriøst, eller gentagende gange, opfører sig problematisk eller har mistet brugernes tillid kan blive sanktioneret eller få deres adgang fjernet. Såsom for:

 • Administration i "ond tro" (manipulation, groft tillidsbrud osv.).
 • Brud på grundlæggende politikker (angreb, provokation, redigeringskrig, privatliv osv.).
 • Adfærd andre steder uforeneligt med administrator status (off-site angreb osv.).
 • Manglende kommunikation (kan f.eks. være mangel på passende advarsler eller forklaringer på handlinger, eller ved henvendelser fra brugere, især når forklaringer eller andre seriøse kommentarer er søgt).
 • Gentaget eller konsekvent dårlig dømmekraft.

Sikkerhed[redigér]

Det er ekstremt vigtigt at administratorer har et stærkt kodeord og følger en passende personlig sikkerhedspraksis. Da de har potentialet til at forårsage udbredt skade med en enkelt redigering, vil en kompromiteret administrator konto blive blokeret og dets privilegier fjernet på baggrund af sikkerhed. Under visse omstændigheder kan tilbagekaldelse af privilegier være permanent.

Administratorer bør aldrig dele deres kodeord eller konto med nogen andre personer, uanset årsagen. Hvis de finder ud af, at deres kodeord er blevet kompromiteret, eller deres konto på anden vis er blevet kompromiteret (selv af en bruger eller individ de kender og har tillid til), bør de forsøge at ændre den straks, eller rapportere det til en bureaukrat for midlertidig fjernelse af administrator status.

Brugere der ikke rapporterer uautoriseret brug af deres konti vil få deres administrator status fjernet. Uautoriseret brug betragtes som en "kontroversiel omstændighed", og adgang vil ikke automatisk blive genoprettet.

At blive administrator[redigér]

Genseipedia har ingen officielle eller formelle krav for at blive administrator. Enhver bruger kan fremsætte ønske om at blive administrator uanset deres Genseipedia erfaring. Administratorer forventes at nyde tillid blandt Genseipedias øvrige brugere, så forespørgsler om at blive administrator fra brugere der ikke har nogen som helst erfaring vil som regel ikke blive godkendt. Før en forespørgsel fremsættes eller en nominering til administrator accepteres, bør kandidater generelt set være aktive og jævnligt have bidraget til Genseipedia igennem minimum nogle måneder, være bekendt med procedurer og fremgangsmåder på Genseipedia, respektere og forstå politikker, og have opnået en generel tillid blandt de øvrige brugere.

Hvis du er interesseret i at forespørge om administrator status, kan du fremsætte din forespørgsel på anmodninger siden. Indenfor højest syv dage, vil det blive afgjort hvorvidt din forspørgsel godkendes eller ej. For enhver given bruger kan kun en konto have administrator rettigheder.

Administrator status tildeles for bestandigt, og fjernes kun på forespørgsel, under omstændigheder der involverer groft misbrug, eller midlertidigt for inaktive administratorer.